Adatvédelmi nyilatkozat Nyomtat Email
Share/Save/Bookmark

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Fazekas u. 22. Bt által üzemeltetett, a relaxspa.hu domain néven elérhető weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1. Adatkezelő személye:

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:

Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés: az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

  • Felhasználó neve

  • Felhasználó email címe

A Felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a a Felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

3. Honlap-látogatottsági adatok kezelése:

A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data"-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a Felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a Felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.

4. Az adatkezelés célja:

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja: • a Szolgáltatás hatékony nyújtása • a regisztrált Felhasználók azonosítása • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése • felvilágosítás nyújtása regisztrált Felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) • működési problémák elhárítása • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései:

Az Üzemeltető csak az adott Felhasználó hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat,- más módon nem adja ki, nem adja át egy Felhasználó adatait sem!

6. Adatbiztonság:

Az Üzemeltető megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít fentiek biztosítására, de nem garantálja, hogy a Felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket, vagy adatokat fürkésszenek ki.

Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a Felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

7. Jogok gyakorlása, jogorvoslat, felvilágosítás:

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza

Felelősség:

Az Üzemeltető a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás:

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldal Adatvédelmi nyilatkozat oldalán.

HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A Fazekas u. 22 Bt. a relaxspa.hu honlapon (a "Honlapon") található anyagok letöltését azzal a feltétellel engedélyezi, hogy az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat, és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartod.

A jelen Honlapon található anyagokat kizárólag a relaxspa.hu írásos engedélyével vagy jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Személyes adatok, információk

A relaxspa.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A Felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a Felhasználóktól adatokat kérhetünk.

Arra kérünk a regisztráció során, hogy részünkre olyan információkat adj meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. munkahely) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele.

A relaxspa.hu nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat, más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A relaxspa.hu , mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az adataidat kezelni, és nyilván tartani, – csak abban a körben, amelyhez kifejezett felhatalmazást adtál.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adataidat semmilyen körülmények között nem tesszük – a kifejezett jóváhagyó hozzájárulásod nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A relaxspa.hu az általad szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A cookie-k („sütik") használatáról

A "cookie"-k lehetővé teszik számodra, hogy egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnod, majd utána bármikor korlátlanul használhasd a Honlapot.
A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy a számítógéped merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha erre engedélyt adsz, akkor a böngésződ egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.

Felelősség

A relaxspa.hu nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

Hogyan használhatod fel az itt található információt a saját honlapodon, saját médiádban?

A honlapon található információ a relaxspa.hu szellemi tulajdona. A honlap tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag írásos beleegyezéssel engedélyezett.

Azonban kifejezetten szeretjük, ha máshol megjelenik egy cikkünk egészben vagy részletekben. Kérem, hogy ha szeretnéd felhasználni valamelyik cikkünket, egyeztess velünk.
Annyit fogunk csak kérni, hogy

  1. a publikáció előtt hadd nézzük meg az általad szerkesztett anyagot
  2. a publikáció címe alatt jelenjen meg a szerzőnk neve
  3. a cikk végén a forrást így jelöld meg: relaxspa.hu

Forrás: Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a relaxspa.hu előzetes írásos engedélye szükséges, és fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után.

Módosítás:

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldal a „Honlap használatának feltételei" oldalán.

Üdvözlettel:

Csapkai Júlia

Vedd fel velünk a kapcsolatot bátran!

Ha bármilyen hibát észlelsz az oldalon, azt köszönjük, ha bejelented.

  • Ha észrevételed van, amit szeretnél megosztani velünk...
  • Ha hiányolsz valamilyen témát, amire nem találtál választ az oldalon...
  • Vagy csak egyszerűen javaslatod lenne, ami esetleg hasznosabbá tenné a többi Felhasználó számára az oldalt...

...akkor is örömmel várjuk leveled.

 

 

relaxspa-banner